iPhone 8+

Hóa ra doanh số iPhone 8 và 8 Plus không hề bị ảnh hưởng một chút nào từ iPhone X

%d bloggers like this: